ceny transferowe

TP Advisory to firma specjalizująca się w doradztwie w obrębie cen transferowych. Ceny transferowe to kwoty ustalane pomiędzy spółkami zależnymi, które są częścią tej samej grupy kapitałowej i dokonują transakcji handlowych między sobą sobą. W przypadku takich transakcji ważne jest, by ceny ustalane były zgodne z rynkowymi cenami, które obowiązywałyby między niezależnymi podmiotami. Firma TP Advisory proponuje usługi doradcze w zakresie cen transferowych, które pozwalają klientom na uniknięcie problemów powiązanych z błędnym wyznaczaniem tych cen. Doradztwo w zakresie cen transferowych stanowi przede wszystkim weryfikację i optymalizację polityki cenowej, analizę transakcji w celu określenia właściwych cen oraz stworzenie dokumentacji podatkowej dotyczącej cen transferowych. Dzięki doświadczeniu i profesjonalnej wiedzy, TP Advisory gwarantuje klientom kompetentne doradztwo w zakresie cen transferowych, które jest dostosowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań każdego klienta. dokumentacja cen transferowych