Co to jest technologia komputerowa i informacyjna?

Wiele osób słyszało o technologii informacyjnej lub IT, ale nie każdy wie, co to jest. Ogólnie rzecz biorąc, IT to wykorzystanie sprzętu komputerowego i oprogramowania do przechowywania i wyszukiwania informacji – ale to szeroka definicja. Co dokładnie wchodzi w zakres IT?

Ogólnie rzecz biorąc, kiedy mówi się o technologii komputerowej lub technologii informacyjnej, ma się na myśli zestaw technologii obejmujących komputery, elektronikę i sieci komunikacyjne. Obejmuje to takie rzeczy jak systemy przechowywania i dostępu do danych w sieciach komputerowych (np. bazy danych), wykorzystywanie Internetu do komunikacji (np. poczta elektroniczna), wykorzystywanie komputerów do wykonywania skomplikowanych obliczeń (np. prognozy pogody) i wiele innych zastosowań, które w dużym stopniu opierają się na mocy obliczeniowej. Oprócz samych komputerów i ich systemów operacyjnych technologia informacyjna może obejmować urządzenia peryferyjne, takie jak drukarki, komputery przenośne, smartfony, klawiatury, monitory, skanery, serwery i inne.

Technologia informacyjna jest również często używana jako termin zbiorczy dla dziedzin, które obejmują tworzenie i zarządzanie systemami informatycznymi. Obejmuje to programowanie komputerowe (tworzenie nowego oprogramowania); wprowadzanie danych (wprowadzanie danych do systemów); administrowanie systemami (utrzymywanie i zarządzanie istniejącymi systemami); administrowanie siecią (utrzymywanie i zabezpieczanie wewnętrznych sieci komputerowych organizacji); administrowanie bazami danych (zarządzanie bazami danych); pisanie techniczne (tworzenie dokumentacji).

Więcej na: oystem.pl

Related Posts